Σουρλαντζής Corp. ΙΚΕ

Δημοσιότητα

Σουρλαντζής Corp. ΙΚΕ

Κάπαρης 5, Αχαρνές 

Δημοσιότητα

Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗΣ OIL ΙΚΕ

Διακριτικός Τίτλος: SOURLANTZIS OIL

Α.Φ.Μ.: 801108788

Δ.Ο.Υ.: ΑΧΑΡΝΩΝ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 149301101000

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διεύθυνση: ΚΑΠΑΡΗΣ 0

Περιοχή: ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τ.Κ.: 13678

Τηλ: 2102447437

FAX: 2102409910

email: info@sourlantzisgroup.gr

Ημερομηνία λήξης 1ης χρήσης: 31/12/2019

Κεφάλαιο: 20.000,00 Ευρώ

Διαχειριστής: ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ ΑΡΕΤΗ

ΑΦΜ Διαχειριστή: 066779962

Στοιχεία Εταίρων

Α) ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ ΑΡΕΤΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΠΑΡΗΣ 0

Τ.Κ.: 13678

ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΧΑΡΝΑΙ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 60%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ: ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ


Β) ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΙΟΥΡΚΑΚΙΩΤΗ 7

Τ.Κ.: 13674

ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΧΑΡΝΑΙ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 20%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ: ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ


Γ) ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΠΑΡΗΣ 5

Τ.Κ.: 13678

ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΧΑΡΝΑΙ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 20%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ: ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ